aansluitend op organisatie- en persoonlijke doelen

leergangen

De Lerende Ambtenaar begeleidt publieke organisaties bij de ontwikkeling en organisatie van leergangen. Onze trainers zijn ambtenaren met ervaring bij de meest uiteenlopende gemeenten en richten zich op de praktijk en het duurzaam beklijven van opgedane kennis. 

CEDEO erkend
CRKBO
NOBCO logo

Leergangen op maat

Wij vinden het belangrijk dat professionals en publieke organisaties vanuit hun specifieke behoefte opleiden en coachen. Vanuit een behoefteanalyse bepalen samen we met u welke thema’s uw aandacht vragen. We ontwikkelen samen met ervaren overheidsprofessionals een programma op maat waarin wij zorgdragen voor een aansprekende trainer met expertise binnen het thema.

Opgavegestuurd leren

De alledaagse realiteit van de ambtenaar staat centraal in onze leergangen. Dat wil zeggen dat ingebrachte praktijksituaties onderdeel uitmaken van opleidingsdagen en de deelnemers actief met de opgedane inzichten aan de slag gaat binnen het eigen werk.

DUURZAMe kennisborging

Onze opleidingen verrijken niet alleen de deelnemende overheidsprofessionals, maar ook de werkomgeving van de professionals. In dit kader zijn onze opleiders getraind om de deelnemers handvatten aan te reiken rondom het borgen van inzichten en kennisdeling in de directe werkomgeving.
 

Tijdens en na lesdagen hebben deelnemers de mogelijk om met de opleiders te sparren. Dit kan via ons digitaal klaslokaal binnen onze digitale leeromgeving. Het biedt deelnemers de mogelijkheid om voor-, tussen- en na opleidingsdagen interactief in contact te staan met onze trainers en andere deelnemers. 

Manuel Spoel, manager opleiden
Manuel Spoel

Manager Opleiden

Als Manager van De Lerende Ambtenaar faciliteert Manuel de ontwikkeling en organisatie van diverse maatwerk leeroplossingen voor organisaties binnen het publieke domein.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

 

Benieuwd hoe De Lerende Ambtenaar kan bijdragen aan de ontwikkeling van leergangen binnen jouw organisatie? Vraag hieronder een vrijblijvend adviesgesprek aan. 

Traineeprogramma voor junior overheidsprofessionals

Onze maatschappij verandert. Onderwerpen als digitalisering, privacybescherming, sociale zekerheid, de Omgevingswet, vergrijzing en duurzaamheid vragen meer aandacht van publieke organisaties. Ambtenaren hebben hierdoor steeds meer stakeholders om mee samen te werken. Dit vraagt een regisserende, faciliterende houding.

Veelgestelde vragen

De Lerende Ambtenaar is een digitale leeromgeving waarin kennisontwikkeling door landelijk verbinding met overheidsprofessionals centraal staat. In een digitale leeromgeving worden functie- en organisatie overstijgend leren gestimuleerd.

De Lerende Ambtenaar is er voor alle overheidsprofessionals.

WAAROM DE LERENDE AMBTENAAR?

De lerende ambtenaar heeft een uitgebreid netwerk aan trainers. Dit zijn ambtenaren met ervaringen bij de meest uiteenlopende gemeenten. Deze specialisten uit het werkveld nemen u tijdens de opleidingen mee in actuele vraagstukken en praktijksituaties.