Praktijk- en opgavegestuurd leren

Opleidingen

De opleidingen van De Lerende Ambtenaar richten zich op de positie en werkzaamheden van de ambtenaar van nu. Hierin staan actuele vraagstukken en praktijksituaties centraal.

CEDEO erkend
CRKBO
NOBCO logo

incompany opleidingen

Wij vinden het belangrijk dat professionals en publieke organisaties vanuit hun specifieke behoefte opleiden en coachen. Vanuit een behoefteanalyse bepalen samen we met u welke thema’s uw aandacht vragen. We ontwikkelen samen met ervaren overheidsprofessionals een programma op maat waarin wij zorgdragen voor een aansprekende trainer met expertise binnen het thema.

opleidingsprogramma

Bekijk ons opleidingsprogramma en schrijf je in voor inspirerende opleidingen over actuele thema’s binnen de overheid. 

Veelgestelde vragen

De Lerende Ambtenaar is een digitale leeromgeving waarin kennisontwikkeling door landelijk verbinding met overheidsprofessionals centraal staat. In een digitale leeromgeving worden functie- en organisatie overstijgend leren gestimuleerd.

De Lerende Ambtenaar is er voor alle overheidsprofessionals.

WAAROM DE LERENDE AMBTENAAR?

De lerende ambtenaar heeft een uitgebreid netwerk aan trainers. Dit zijn ambtenaren met ervaringen bij de meest uiteenlopende gemeenten. Deze specialisten uit het werkveld nemen u tijdens de opleidingen mee in actuele vraagstukken en praktijksituaties.