Didactiek

We hanteren een praktijkgerichte aanpak waarin persoonlijke aandacht centraal staat. Door onder begeleiding van overheidsexperts kritisch te reflecteren op het eigen werk en dat van andere professionals is er continu sprake van ontwikkeling. Wij werken in onze opleidingen op de volgende zes manieren aan deze ontwikkeling.

Onze visie op leren

Praktisch

We vertalen kennis naar uw praktijk. Met praktische herkenbare opdrachten en persoonlijke begeleiding zorgen wij dat leren en presteren tot zichtbare verandering leidt.

Gericht op het publieke domein​

Onze opleidingen worden verzorgd door overheidsexperts. Dit zijn ambtenaren en andere specialisten met overheidservaring.

Persoonlijk

De trainer is ook de persoonlijke coach. De trainer gaat samen met de professionals uit uw organisatie aan de slag: praktisch, helder en doelgericht.

Gevarieerd

Wij houden rekening met verschillende leerstijlen door een gevarieerd pakket aan op maat gesneden opdrachten voor de publieke sector aan te bieden.

Verbindend

Samen leren mensen sneller en beter. Daarom is er veel interactie met medecursisten en trainers en is er veel ruimte voor reflectie tijdens de opleiding. Wij zorgen voor een veilig en ontspannen leerklimaat en dagen cursisten uit om op zoek te gaan naar talent, creativiteit en het plezier in het werk als ambtenaar.

Uw adviseur

Koen Salet

ONZE OPLEIDINGEN

Opleiding: Persoonlijk leiderschap

Ontwikkel vanuit uw persoonlijkheid een proactieve benadering in het creëren van doelgerichte en waarde creërende samenwerkingen tussen overheidsinstanties, organisaties en burgers.

Opleiding: De netwerkende ambtenaar

Begrippen als ‘eigen kracht’, stakeholders en PPS (publiek-private samenwerking) zijn niet meer weg te denken vandaag de dag. Train de competenties die u helpen om van ‘buiten naar binnen’ te werken’.

Opleiding: Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Train in deze interactieve opleiding uw vermogen om de connectie met de buitenwereld te maken en kansen te benutten gepaard met bewustzijn rondom het politiek-ambtelijke apparaat.

Opleiding: Werken binnen de hedendaagse gemeente

Deze opleiding haakt in op de vraag welke machten, structuren en wet- en regelgeving hieraan ten grondslag liggen en wat daarvan de impact is op werken bij een gemeente.

Persoonlijke begeleiding

De lerende ambtenaar heeft een uitgebreid netwerk aan trainers. Dit zijn ambtenaren met ervaringen bij de meest uiteenlopende gemeenten. Deze specialisten uit het werkveld nemen u tijdens de opleidingen mee in actuele vraagstukken en praktijksituaties.